88/18.02.2020

CONVOCATOR

În conformitate cu Art. 4.4, respectiv 4.8 din Statutul Patronatului Medicilor de Familie București-Ilfov,  Consiliul Director al PMFB convoacă a doua Adunare Generală Ordinară, în data de

26 februarie 2020,  la sala Caro Grand Ballroom de la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr.164 A, sector 2, București, începând cu ora 12:30.

Scopul principal al Adunării Generale este organizarea de alegeri generale pentru un nou Consiliu Director pentru următorul mandat.

Ordinea de zi a AG este următoarea:
1.    Validarea AG ca fiind statutară.
2.    Raport de activitate pe anul 2019 precum și Raport la final de mandat al CD în funcție.
3.    Raport financiar anul 2019 precum și Raport financiar la final de mandat.
4.    Aprobarea propunerii făcute de CD de excludere din patronat a unor membri care nu și-au îndeplinit obligațiile statutare.
5.    Alegeri generale Consiliu Director al PMFB.

18.02.2020

Dr Marina Pircalabu
Presedinte PMFB