Inscriere PMFB

Cabinetele care doresc sa se inscrie in Patronatul Medicilor de Familie din Bucuresti si Ilfov pot trimite prin posta, fax sau prin e-mail (scanat) un formular de aderare, completat de reprezentantul legal al cabinetului conform modelului de mai jos. Formularul poate fi si adus personal la sediul din Str. Ionel Perlea nr. 10.

Cererea de aderare la Patronatul Medicilor de Familie din București și Județul Ilfov reprezintă și obligația de a plăti anual cotizația PMFB, până la 31 ianuarie pentru anul în curs, prin plată directă sau prin transfer în contul bancar deschis la Libra Bank - RO44 BREL 0002 0018 6575 0100 sau în contul bancar deschis la Raiffeisen Bank - RO22 RZBR 0000 0600 1303 7185. Vă rugăm să precizați în descrierea plății codul de identificare fiscală al cabinetului și denumirea, în cazul în care faceți plata dintr-un alt cont decât cel al cabinetului. 

Valoarea cotizației este 300 lei/an și poate fi plătită până la 31 ianuarie pentru anul în curs, conform deciziei Adunării Generale a PMFB.

Pentru înscrierile care au loc în a doua jumătate a anului, cotizația este 150 lei pentru anul în curs, urmând ca pentru anul următor cabinetul sa achite cotizația întreagă, de 300 lei/an, până la 31 ianuarie.

Cabinetele care si-au modificat datele comunicate prin formularul de aderare (denumire cabinet, adresa, date de contact, reprezentant legal), care si-au incheiat activitatea sau care doresc sa nu mai faca parte din PMFB si sa nu mai aiba obligatia achitarii cotizatiei anuale trebuie sa comunice aceste lucruri in scris la adresa birou@pmfb.ro sau la sediul PMFB.

Statut PMFB             Regulament de Organizare și Funcționare PMFB

Versiune PDF pentru imprimare.

 

CERERE DE ADERARE

 

Cabinetul medical ______________________________________________________
 
cu sediul în localitatea __________________________, județul__________________
 
Adresa poștală de corespondență  _________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

C.U.I. / C.I.F. ___________________ Telefon (pentru SMS) _____________________

Fax ______________ E-mail _____________________________________________

 

Reprezentat prin Dr.____________________________________________________

[  ] Am luat la cunoștință statutul PMFB și mă oblig să-l respect.

Prezenta cerere de aderare la Patronatul Medicilor de Familie din București și Județul Ilfov reprezintă și obligația de a achita cotizația pentru anul curent, prin plată directă sau prin transfer în contul bancar deschis în numele PMFB, Cont IBAN: RO22RZBR0000060013037185, Raiffeisen Bank

 

     Data                                         Semnătura reprezentantului legal și ștampila